HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Chương trình cứu trợ thế chấp của California

Chương trình cứu trợ thế chấp của California

ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ


Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California đã không còn nhận đơn đăng ký mới nữa.

Các đơn đăng ký đã gửi sẽ được xử lý và các khoản trợ cấp sẽ được trao miễn là quỹ vẫn còn kinh phí.

Không có gì đảm bảo rằng mọi đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tài trợ do nguồn vốn quỹ có hạn.

Để biết thông tin về đơn đăng ký đã được gửi, hãy đăng nhập vào cổng thông tin đăng ký của Quý vị để kiểm tra trạng thái bất kỳ lúc nào. Quý vị cũng có thể liên hệ với Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, theo số điện thoại 1-888-840-2594.

Chủ nhà cần trợ giúp về thanh toán tiền nhà và các hỗ trợ khác có thể tìm thấy nhiều nguồn hỗ trợ khác tại đây.

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California đã cung cấp hàng trăm triệu đô la để hỗ trợ cho hàng nghìn chủ nhà ở California đang gặp khó khăn về tài chính.  

Các chủ nhà đủ điều kiện đã nhận được khoản trợ cấp lên tới 80.000 đô la mà không bao giờ cần phải trả lại để có thể thanh toán các khoản thế chấp bị trễ, thuế tài sản trễ, hoãn khoản vay, yêu cầu bồi thường một phần hoặc những khoản khó khăn tài chính khác của chủ nhà. 

Để biết thông tin về đơn đăng ký quý vị đã gửi, hãy gọi đến số điện thoại 1-888-840-2594.

1-888-840-2594

Monday - Friday
8 AM - 6 PM PST

Chường trình Không Còn Nhận Đơn đăng ký

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California được liên bang tài trợ một lần không còn nhận đơn xin hỗ trợ mới nữa. Các đơn đăng ký đã được gửi sẽ được xử lý cho đến khi tất cả số tiền quỹ hiện có được trao.

Các Giai đoạn Kết thúc Chương trình

Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn 2

Description