Community
Based
Organizations

Tổ chức Vì Cộng đồng (CBO)

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California đã hợp tác với một số Tổ chức Vì Cộng đồng để tiếp cận và hỗ trợ ghi danh cho người dân địa phương. Các tổ chức này chính là "cánh tay nối dài" trong hoạt động tiếp cận cộng đồng của Chương trình và giúp nâng cao nhận thức của người dân về những hỗ trợ hiện có. Hoạt động này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm cư dân yếu thế hoặc khó tiếp cận để đảm bảo bất cứ ai cũng có quyền ghi danh để được hỗ trợ.

Các đối tác trên toàn tiểu bang

Nếu quý vị cần hỗ trợ ghi danh, vui lòng liên hệ với một trong các nhóm bên dưới hoặc gọi cho Tổng đài của Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California theo số 1-888-840-2594.

Building Skills Partnership

California Rural Legal Assistance Foundation (CRLAF)

Community Action Partnership of Sonoma County

Council for American-Islamic Relations (CAIR)

Fresno Central Labor Council, AFL-CIO

Homeownership of San Francisco

Imperial Valley LGBT Resource Center

Korean American Federation of Los Angeles (KAFLA)

Logan Heights Community Development Corporation

Monterey Bay Central Labor Council, AFL-CIO

Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance, Inc.

Ring of Democracy

Stanislaus Multi-Cultural Health Coalition, West Modesto

The Community Action League (TCAL)

United Way of Kern County

Vision Y Compromiso

Westside Family Preservation Services Network

Building Skills Partnership

Số Điện Thoại: 408-430-3314

Địa chỉ email: info@buildingskills.org

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

  Supporting Counties:

  Alameda
  Contra Costa
  Los Angeles
  Orange
  Sacramento
  San Diego
  San Mateo
  Santa Clara

  Các dịch vụ được cung cấp:

  Tiếp cận cộng đồng

  California Rural Legal Assistance Foundation (CRLAF)

  Số Điện Thoại: 916-446-7904

  Địa chỉ email: info@crlaf.org

  Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

   Supporting Counties:

   Sacramento
   San Joaquin
   Yolo

   Các dịch vụ được cung cấp:

   Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

   Community Action Partnership of Sonoma County

   Số Điện Thoại: (707) 544-6911

   Địa chỉ email: info@capsonoma.org

   Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

    Supporting Counties:

    Sonoma

    Các dịch vụ được cung cấp:

    Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

    Council for American-Islamic Relations (CAIR)

    Số Điện Thoại: 916-441-6269

    Địa chỉ email: info@crlaf.org

    Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Ả rập, Tiếng Ba Tư

     Supporting Counties:

     Fresno
     Kern
     Madera
     Placer
     Sacramento
     San Joaquin
     Stanislaus

     Các dịch vụ được cung cấp:

     Tiếp cận cộng đồng

     Fresno Central Labor Council, AFL-CIO

     Số Điện Thoại: 559-269-0165

     Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

      Supporting Counties:

      Fresno
      Madera
      Tulare
      Kings

      Các dịch vụ được cung cấp:

      Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

      Homeownership of San Francisco

      Số Điện Thoại: (415) 202-5464

      Địa chỉ email: info@homeownershipsf.org

      Ngôn ngữ: English, Spanish, Cantonese, Khmer, Arabic, Mandarin, Tagalog, Russian

       Supporting Counties:

       San Francisco
       South San Francisco

       Các dịch vụ được cung cấp:

       Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

       Imperial Valley LGBT Resource Center

       Số Điện Thoại: 760-592-4066

       Địa chỉ email: info@ivlgbtcenter.com

       Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

        Supporting Counties:

        Imperial

        Các dịch vụ được cung cấp:

        Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

        Korean American Federation of Los Angeles (KAFLA)

        Số Điện Thoại: 323-732-0700

        Địa chỉ email: info@kafla.org

        Ngôn ngữ: English, Korean, Mandarin

         Supporting Counties:

         Los Angeles

         Các dịch vụ được cung cấp:

         Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

         Logan Heights Community Development Corporation

         Số Điện Thoại: 619-858-0563

         Địa chỉ email: info@loganheightscdc.org

         Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

          Supporting Counties:

          San Diego

          Các dịch vụ được cung cấp:

          Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

          Monterey Bay Central Labor Council, AFL-CIO

          Số Điện Thoại: 831-444-5060

          Địa chỉ email: LaborCouncil@mbclc.org

          Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

           Supporting Counties:

           Monterey
           Santa Cruz

           Các dịch vụ được cung cấp:

           Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

           Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance, Inc

           Số Điện Thoại: 714-636-9095

           Địa chỉ email: ocapica@ocapica.org

           Ngôn ngữ: English, Spanish, Arabic, Cantonese, Khmer, Korean, Samoan, Vietnamese, Tongan, Mandarin, Hmong, Loatian, Tagalog, Farsi

            Supporting Counties:

            Orange

            Các dịch vụ được cung cấp:

            Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

            The Ring of Democracy

            Số Điện Thoại: 916-562-5764

            Địa chỉ email: contact@theringofdemocracy.org

            Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

             Supporting Counties:

             Sacramento

              

             Các dịch vụ được cung cấp:

             Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

             Stanislaus Multi-Cultural Health Coalition, West Modesto

             Số Điện Thoại: 209-522-6902

             Địa chỉ email: adminassist@westmodestocollaborative.com

             Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

              Supporting Counties:

              Stanislaus

              Các dịch vụ được cung cấp:

              Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

               

              The Community Action League (TCAL)

              Số Điện Thoại: 661-382-TCAL (8225)

              Địa chỉ email: info@TCAL.info

              Ngôn ngữ: Tiếng Anh

               Supporting Counties:

               Los Angeles

               Các dịch vụ được cung cấp:

               Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

               United Way of Kern County

               Số Điện Thoại: 661-834-1820

               Địa chỉ email: info@www.uwkern.org

               Ngôn ngữ: English, Spanish, Tagalog, Mixteco

                Supporting Counties:

                Kern

                Các dịch vụ được cung cấp:

                Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

                Vision Y Compromiso

                Số Điện Thoại: 530-524-3881

                Địa chỉ email: info@visionycompromiso.org

                Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

                 Supporting Counties:

                 Butte
                 Colusa
                 El Dorado
                 Glenn
                 Lassen
                 Modoc
                 Nevada
                 Placer
                 Plumas
                 Sacramento
                 Shasta
                 Sierra
                 Siskiyou
                 Sutter
                 Tehama
                 Yolo
                 Yuba

                 Các dịch vụ được cung cấp:

                 Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng

                 Westside Family Preservation Services Network

                 Số Điện Thoại: 559-945-1022

                 Địa chỉ email: info@westsidefamilynrc.org

                 Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

                  Supporting Counties:

                  Fresno
                  Madera

                  Các dịch vụ được cung cấp:

                  Hỗ trợ đăng ký và tiếp cận cộng đồng